Politiets kreative tallbruk kan straffe seg

By Dennis Larsen

3. januar kunne Aftenposten og flere andre norske aviser avsløre at «mer enn hver femte politimann trikser med tall for å pynte på resultatene». Dette er kommet frem takket være en undersøkelse gjennomført som del av en doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I undersøkelsen kommer det frem at nesten 25% av respondentene hadde manipulert data, mens 5% innrømmet systematisk talljuks. Særlig med tanke på at svarere er selvrapportert av den enkelte ansatt, er det mye som tyder på at de faktiske tallene kan være enda mer nedslående.

Kreativ bruk av statistikk for å underbygge ønskede resultater er på ingen måte nytt, hvilket man til daglig ser beviser på, både hos både politikere, journalister og forskere. Ofte kan det virke fristende å ta tall ut av kontekst, og veien til misvisende fremstillinger er ofte kort om man i tillegg gjør avrundinger både her og der for å gjøre formidlingsjobben enklere (akkurat som denne teksten i avsnittet over).

Likevel er det forskjell på kreativ bruk og regelrett juks. Når det gjelder politiets uriktige rapportering av egen aktivitet er det liten tvil om at dette er svært uheldig, ikke minst fordi de er en organisasjon som er forventet å være et eksempel til etterfølgelse for resten av samfunnet. Om ikke politiet holder seg til reglene, hvordan kan man forvente det samme av samfunnet for øvrig? Og hvordan skal det offentlige kunne forholde seg til politiet når faktisk og rapportert innsats ikke er to sider av samme sak?

Prisen politiet må betale for talljukset kan blir stor, særlig om det skulle komme flere avsløringer. Hadde de rette rutinene vært på plass tidligere ville juksekulturen ikke fått vokse frem, og organisasjonen kunne heller brukt kreftene på å bygge et enda sterkere omdømme, heller enn å begrense skadene i etterkant av en krise. Politiet burde vite bedre, og man kan bare håpe de har lært noe. For oss som følger saker fra utsiden står den som godt eksempel på hva som kan skje når man ikke har kontinuerlig fokus på å bevare og bygge eget omdømme i alle lag av organisasjonen. 

Follow Us on Twitter for Latest News & Reputation Tips @ReputationInc

We Create the

Insights

Strategy

Capability

Engagement

To Build Your Reputation